ขั้นตอนการสมัคร

MICS Logo.png
โรงเรียนคริสเตียนมโนรมย์นานาชาติ
ขั้นตอนการสมัคร


ขั้นตอนที่ 1: เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

 

                   เอกสารดังต่อไปนี้จำเป็นต้องใช้ก่อนที่จะทำการสมัครเรียน นำมาพร้อมกับใบสมัครเรียน และสามารถนำมาให้ในวันทดสอบได้

                  โปรดส่งแบบฟอร์มการกรอกใบสมัครไปที่ฝ่ายรับสมัครของ MICS ทางอีเมลที่ mics.ac.th@gmail.com หรือทางไปรษณีย์พร้อมเอกสารประกอบในรายการด้านล่าง

 

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา

โรงเรียนคริสเตียนมโนรมย์นานาชาติ

164 หมู่ที่ 3 ตำบลคุ้งสำเภา

มโนรมย์, ชัยนาท 17110 ประเทศไทย

โทร 056-491691 / 0624484551

และสามารถสมัครทางเว็บไซต์ โดยคลิก สมัครเรียน

 

การสมัคร จะสมบูรณ์หลังจาก สำนักงานของ MICS ได้รับเอกสารในขั้นตอนที่ 1 ทั้งหมดแล้ว

 

แบบฟอร์มใบสมัคร

 

รายงานผลการเรียนของโรงเรียนเดิม อย่างน้อย 2-3 ปีล่าสุด รวมถึงรายงานจากปีการศึกษาปัจจุบัน (ทุกเทอม ทุกภาคปีการศึกษา หรือตลอดช่วงเวลาที่ให้เกรดจนถึงปัจจุบัน) นักเรียนควรมีอายุมากพอที่จะดูแลตนเองได้ รายงานความคิดเห็นของครูและบันทึกต่าง โรงเรียนต้องออกรายงานเป็นภาษาอังกฤษหรือ แปลเป็นภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการ 

คีย์การให้เกรดถ้ายังไม่ได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของรายงานของโรงเรียน หนังสืรับรองโดยอาจารย์ใหญ่หรือ ผู้อำนวยการของโรงเรียนปัจจุบันของบุตร/หลานของท่าน (สำหรับผู้สมัครเกรด 7-12 เท่านั้น)

 

- สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของนักเรียน

- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ปกครอง (ผู้ปกครองที่ทำงานในประเทศไทย)

- ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 1,500 บาทต่อนักศึกษาหนึ่งคน

 

            เอกสารเพิ่มเติมที่จำเป็นในเวลาที่สมัครสำหรับลูกครึ่งไทย หรือชาวต่างชาติ: โปรดทราบว่าชื่อบุตรหลานของคุณในรายงานโรงเรียนและหนังสือเดินทางต่างชาติจะต้องเป็นชื่อเดียวกับที่บุตรของคุณมีในสูติบัตรไทยและทะเบียนบ้าน :

 

- สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของผู้ปกครองชาวต่างชาติที่มีรูปถ่ายหากนักเรียนสมัครเป็นประเทศคู่

- สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของนักเรียนต่างชาติถ้านักเรียนสมัครเป็นนักเรียนต่างชาติ

- สำเนาสูติบัตรไทย (ฉบับภาษาไทยที่ต้องการ) และทะเบียนบ้าน - ทั้งชื่อและนามสกุลต้องเป็นชื่อเดียวกับที่อยู่ในหนังสือเดินทางต่างชาติและรายงานโรงเรียน

- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองไทย

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองไทย

 

ควรจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ทันทีที่พร้อมใช้งาน:

 

             ข้อมูลปัจจุบันของบันทึกโรงเรียน หรือใบรับรองผลการเรียน - จากภาคการศึกษาล่าสุด หรือไตรมาส (รายงานต้องออกให้หลังจากใบสมัครถูกส่ง แต่ก่อนที่จะลงทะเบียนที่ MICS) ใบรับรองผลการเรียนอย่างเป็นทางการในซองปิดผนึก (เฉพาะนักเรียนมัธยม)

 

ขั้นตอนที่ 2: การขอใบอนุญาติเข้าเมือง (วีซ่า)

 

             หลังจากที่ฝ่ายธุรการของ MICS ได้ออกจดหมายตอบรับแล้วผู้สมัครสามารถยื่นขอวีซ่า Non-Immigrant ED ได้ที่สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ นักเรียนที่มาประเทศไทยด้วยวีซ่าผู้มาเยือนสามารถสมัครขอวีซ่า Non-Immigrant ED ได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไทย และวีซ่าของคุณจะต้องมีอายุอย่างน้อย 21 วัน สามารถตรวจสอบกระบวนการขอวีซ่านักเรียน ได้ที่ ขั้นตอนการขอวีซ่า

การแจ้งที่อยู่อาศัยสำหรับชาวต่างชาติ


              เมื่อนักเรียนมาถึงประเทศไทยแล้ว ทางโรงเรียนจะต้องรายงานที่อยู่ของชาวต่างชาติเพื่อเข้าเมือง ตามมาตรา 38 ของพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ระบุว่า“ เจ้าของบ้านหัวหน้าครัวเรือนเจ้าของบ้านหรือผู้จัดการโรงแรมที่ช่วยเหลือชาวต่างชาติในรูปแบบชั่วคราวที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรอย่างถูกกฎหมายต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเวลา การมาถึงของคนต่างชาติ


             สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสิงห์บุรีจำเป็นต้องใช้เอกสารดังต่อไปนี้ในการกรอกรายงานการพำนัก:

  1. หนังสือเดินทาง

  2. T.M.30

  3. การลงทะเบียนบ้าน, สัญญาเช่าบ้าน, ID ของผู้ให้เช่า

 

 

ขั้นตอนที่ 3: เอกสารทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียน

 

             หมายเหตุ: เราขอแนะนำให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการแพทย์หลังจาก MICS ได้ส่งการแจ้งเตือนสถานะการรับบุตรหลานของคุณและจองที่นั่งในนามของเขา / เธอเพื่อให้แน่ใจว่ามีที่นั่งว่างและหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่ไม่จำเป็น

 

อาจส่งแบบฟอร์มการรักษาทางการแพทย์หลังจากที่คุณมาถึงประเทศไทย แต่ไม่ควรมากกว่า 6 เดือน ก่อนวันที่บุตรของคุณลงทะเบียน โปรดทราบว่าจำเป็นต้องใช้ทั้งสองรูปแบบก่อนที่บุตรหลานของคุณจะได้รับอนุญาตให้เริ่มเข้าเรียนที่ MICS หากเอกสารใดเอกสารหนึ่งเหล่านี้หายไป ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้องการลงทะเบียนจะล่าช้า จนกว่าเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดจะได้รับไว้เรียบร้อย

 

             แบบฟอร์มการแพทย์: ต้องเป็นภาษาอังกฤษและลงนามโดยผู้ให้บริการทางการแพทย์และรวมถึง คลินิค หรือโรงพยาบาล

ขั้นตอนที่ 4: เริ่มต้นที่ MICS


             เมื่อเดินทางมาถึงโปรดติดต่อสำนักงาน MICS และส่งเอกสารที่ยังขาดอยู่เพิ่มเติม นักเรียนสามารถซื้อเครื่องแบบและเอกสารอื่น ๆ ได้ที่สำนักงาน MICS ก่อนเริ่มเรียน ค่าเล่าเรียนสามารถจ่ายได้ 3 สัปดาห์หลังจากเริ่มภาคเรียนด้วยเงินสดหรือโอนเงินผ่านธนาคาร

ธนาคาร: ธนาคารกสิกรไทย (K-Bank)
ชื่อบัญชี: Manorom International Christian School
หมายเลขบัญชี: 027-1-93840-3

KBank.png