หอพัก

9921842126655
9921840035516
9921838193988
9921832829504
9921836042173
9921831626847
9921833868557
IMG_4147
IMG_4146
IMG_4145
IMG_4141
IMG_4142
IMG_4143
IMG_4137
          สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการหอพัก ให้บุตรหลาน ไม่สามารถมารับส่งได้ทุกวัน  เราขอแนะนำหอพักของมูลนิธิคริสเตียนเพื่อการเรียนรู้  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลกิจการของโรงเรียนคริสเตียนมโนรมย์นานาชาติ เราจัดเตรียมหอพักให้สำหรับนักเรียน ที่ปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ  อบอุ่นเหมือนบ้าน ซึ่งผู้ปกครองสามารถไว้วางใจได้