บริการด้านสุขอนามัย

               โรงเรียนมีบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลอย่างใกล้ชิด มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ช่วยให้คำปรึษาและให้ความดูแลด้านสุขภาพ อนามัย ของเด็ก และพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของเด็กๆ แก่ผู้ปกครองที่ต้องการรับคำปรึกษา
  • w-facebook
  • LINE__APP_typeC2

© 2020 สงวนลิขสิทธิ์โดย โรงเรียนคริสเตียนมโนรมย์นานาชาติ