บริการด้านสุขอนามัย

health.png
               โรงเรียนมีบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลอย่างใกล้ชิด มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ช่วยให้คำปรึษาและให้ความดูแลด้านสุขภาพ อนามัย ของเด็ก และพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของเด็กๆ แก่ผู้ปกครองที่ต้องการรับคำปรึกษา