พนักงานฝ่ายสนับสนุน

นางวนัสนันท์ บุญรอด

แผนกครัว

นางสถาพร อ่อนศรี

แผนกครัว

นางวรรณา นงนาง

แผนกครัว

นางลำจวน สอนไม้

แผนกครัว

นางจันทิมา  เมฆช้าง

รักษาความสะอาดและจัดสถานที่

นางวริสรา จันทรภัย

รักษาความสะอาดและจัดสถานที่

นายนคร  จันทรภาค

แผนกรักษาความปลอดภัย

  • w-facebook
  • LINE__APP_typeC2

© 2020 สงวนลิขสิทธิ์โดย โรงเรียนคริสเตียนมโนรมย์นานาชาติ