What is PACEs?

pace.jpg
PACEs001.png
หลักสูตร PACEs เป็นอย่างไร

       

Add pictures of PACEs

           Accelerated Christian Education® (ACE) ได้นำตำราเรียนตามแบบแผนและแบ่งออกเป็น PACEs แต่ละ PACE คล้ายกับหน่วยในตำราเรียน แต่ละระดับประกอบด้วย 12 ก้าวในแต่ละเรื่อง PACEs รวมบทเรียนการสร้างตัวละครของพระเจ้าเข้ากับเนื้อหาทางวิชาการและกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองได้รับการออกแบบมาอย่างรอบคอบเพื่อพัฒนาทักษะการคิดและสร้างการเรียนรู้ที่เชี่ยวชาญ

 

            นักเรียนเริ่มงาน PACE โดยสังเกตเป้าหมายแนวคิดที่จะเรียนรู้ข้อพระคัมภีร์และลักษณะนิสัยที่สอดคล้องกัน จากจุดเริ่มต้นของแต่ละก้าวพวกเขารู้ว่าสิ่งที่คาดหวังและรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตัวเอง!

 

            ตลอดหลักสูตรจะมีการนำเสนอคำศัพท์ใหม่ ๆ ก่อนที่นักเรียนจะเริ่มบทเรียนเพื่อไม่ให้มีการใช้คำศัพท์ใหม่โดยไม่ได้เรียนรู้ความหมายและการออกเสียงของมันก่อน นอกจากนี้คำเหล่านี้ซ้ำหลายครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าเชี่ยวชาญ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ในแต่ละ PACE มีการทดสอบ หลายแบบซึ่งเป็นแบบทดสอบครอบคลุมส่วนของ PACE หากไม่เชี่ยวชาญในพื้นที่การตรวจสอบจะเปิดเผยพื้นที่ที่อ่อนแอ  จากนั้นนักเรียนสามารถใช้เวลาที่จำเป็นในการทบทวนและเรียนรู้แนวคิดเหล่านั้นก่อนดำเนินการบทเรียนต่อไป

 

             เมื่อทำกิจกรรม และการทดสอบเสร็จสิ้นแล้วนักเรียนจะต้องเตรียมการทดสอบตัวเอง นักเรียนประเมินตัวเองที่นี่และหัวหน้างาน / ครูกำหนดความพร้อมสำหรับการทดสอบ PACE ขั้นสุดท้าย เมื่อการทดสอบด้วยตนเองเสร็จสมบูรณ์นักเรียนจะเข้าสู่ PACE และทำการทดสอบ PACE ในเช้าวันรุ่งขึ้น การทดสอบ PACE เป็นการวัดความเชี่ยวชาญของนักเรียนในการใช้วัสดุ

ตั้งแต่ปี 1970 ACE PACE ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการตั้งเป้าหมายและเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ

การสร้างตัวตน

 

             ที่ ACE เรามีจุดประสงค์ในการจัดหาสื่อการเรียน ที่นอกเหนือไปจากการช่วยให้นักเรียน ได้เรียนรู้วิชาการที่จำเป็นสำหรับการเข้าวิทยาลัย หรือมีอาชีพ การงานที่ดี เราปรารถนาที่จะเสริมสร้างชีวิตของนักเรียนให้เรียนรู้ และเติบโตฝ่ายวิญญาณ เพราะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิต นอกจากนั้นเรายังให้การฝึกอบรมทางวิชาการ และอุปนิสัย เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนทุกคน จะบรรลุเป้าหมาย และประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต

การพัฒนาตัวตน

             การฝึกอบรมโดยใช้ ศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของ หลักสูตรคริสเตียนศึกษาแบบเร่งรัด (ACE) ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสามารถเผชิญกับ ความท้าทาย และโอกาส ต่างที่ต้องเผชิญในอนาคตได้ มีการสอนคุณสมบัติของ แบบอย่างตัวตน ถึงเก้าสิบประเภท เช่น ความเมตตา ความอ่อนน้อมถ่อมตน และความซื่อสัตย์ ซึ่งบรรจุไว้ภายในหลักสูตร นักเรียนสามารถสังเกตการพัฒนาตัวละครในแถบตัวละครที่เป็นความจริงต่อชีวิตจากนั้นใช้บทเรียนตัวละครที่เป็นเหมือนพระเจ้ากับชีวิตของพวกเขาเอง

เสริมสร้างฝ่ายจิตวิญญาณ

             โปรแกรม ACE ที่ท้าทายและมีประสิทธิภาพสูงนั้นเป็นแนวทางการศึกษาที่ไม่ธรรมดา โดยใช้พระคัมภีร์เป็นหลัก ซึ่งเป็นการเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับโลกในอนาคต ในขณะเดียวกันก็ให้คุณค่าทางศีลธรรมแบบ และความเชื่อแบบดั้งเดิมที่จะยังคงอยู่ตลอดไป

              หลักสูตรนำเสนอค่านิยมและแนวคิดในพระคัมภีร์ไบเบิลซึ่งถือว่าเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีความหมาย และการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลและมีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของนักเรียนอย่างมาก

              หลักสูตรการศึกษาของคริสเตียนแบบเร่งรัด (ACE) - เป็นหลักสูตรที่พิเศษมากสำหรับเวลานี้ - เป็นหลักสูตที่จะสร้างประชากรของพระเจ้า และเป็นผู้นำสำหรับอนาคต หลักสูตร ACE เป็นผู้ช่วยของคุณ ที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาของวันนี้ด้วยคุณสมบัติแบบดั้งเดิมของอดีต ผนวกกับเทคโนโลยีแห่งอนาคต

               ด้วยแนวคิดที่ใช้การเรียนการสอนแบบเป็นรายบุคคลของ ACE นักเรียนจะไม่เพียงแค่ได้รับ โดยพวกเขาก้าวไปข้างหน้า!

 

              หลักสูตร ACE นั้นแตกต่างจากหลักสูตรอื่น ๆ ทั้งหมดในปัจจุบัน เพราะมีการผสมผสานที่พิเศษของนักวิชาการ และวิธีการตามรูปแบบการพัฒนาทางสรีรวิทยา และหลักการในพระคัมภีร์ โดยให้การเรียนรู้ที่เชี่ยวชาญ การวิเคราะห์ และที่สำคัญการวางแนวความคิด การให้เหตุผลทางปัญญา และชีวิตจากมุมมองของพระเจ้า หลักสูตรนี้ ไม่เพียงแต่จะสร้างพลเมืองที่มีค่านิยมแบบคริสเตียนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเป็นผู้ที่มีศีลธรรมในทุก ๆ ด้านของสังคมด้วย ความแตกต่างเหล่านี้ทำให้ ACE เป็นชุดการศึกษาขั้นสูงสุดที่มีให้ทุกที่ในโลก